Skoleroing

Skoleroing har veldig mye uutnyttet potensial i Norge. Det finnes en del tilbud gjennom de såkalte “idrettslinjer” ved vidergående skoler, men det finnes, for eksempel, ingen skoleklubber i Norge. Roing kan være en egnet aktivitet, som kan passe bra for utvikling av de fysiske ferdighetene, men ikke minst kan det også være en god aktivitet for å lære teambygging. Roklubben har nå etablert et samarbeid med Kristiansand Katedralskolen Gimle. Elevene fra skolen trener i klubben og KKG introduserer roing på roergometer også i skoletimene. Trenere fra Roklubben gir instruksjon til lærere, som så formidler det videre til elevene.

Se artikkel om dette:

Et anonymt bilde fra Concept 2 Australia

Truls Albert, Oskar og Mathilde Sødal og Syvert Senumstad er noen av Roklubbens profilene, som har gått eller går på idrettslinjen ved KKG. En dialog mellom skolen og klubben har uten tvil bidratt til utvikling av roere til toppnivå.

Hvis du er ansatt eller elev på en skole, og er interessert i å introdusere roing på din skole, ta kontakt med oss (kontakt@roklubben.com). Vi stiller så og si “på dagen” for å fortelle hvordan å komme i gang med roing og hvorfor vi er så glad i det.

Fotografi fra Concept 2 Australia.