Aktiviteter i Roklubben

22-23. august 09 Kjørbrosprinten i Bærum