Skikk og bruk i roklubben - og noen regler

SKIKK OG BRUK I ROKLUBBEN
Alle klubber og foreninger har sine skrevne og uskrevne regler. Slik er det også i roklubben:
FØRING AV LOGGEN
Alle turer skal føres i loggen.
Før en går ut skal en skrive seg inn slik at det er lettere å se når evt båten kommer inn igjen. Det gjelder rologgen som ligger på bordet i båthallen.
Tallene brukes til statistikk og kontroll ved kjøp av distansemerker.
I treningsrommet føres log på bruk av romaskinene.
Tilsvarende logg vil du finne i alle roklubber.
Daglig stell
Daglig kontroll og stell av materialet skal innarbeides som en rutine for alle lag. Da tar det faktisk ingen tid. Hver roer skal være ansvarlig for sin plass og sikre seg at alt funksjonerer For det første er dette en betingelse for en vellykket tur- eller treningskveld. For det andre vil man dermed oppdage feil og skader før noe alvorlig skjer
Båtpleie. Vedlikehold
Båtene skal vedlikeholdes, passes og pleies slik at de holder fra sesong til sesong.
Etter hver rotur:
 Båten skal skylles/vaskes og tørkes.
 Spesielt etter bruk i saltvann må båter og årer skylles og tørkes for salt.
 Husk å åpne lufteluker.
 Svivlene lukkes slik at de ikke skades når båten bæres.
 Årene henges i den båthallen hvor båten er lagret
 Skinnene rengjøres og tørkes av
 Sjekk at båter er OK; Hjul, skinner, fotbrett, svivel, årer, luker og ror.
Om noe mangler eller er gått i stykker så forsøk å ordne det selv.
Om det ikke går så gi beskjed til materialforvalter evt trener.
BÅT OG ÅREMERKING - HVILKE BÅTER KAN BRUKES?
I klubben er det båter som er beregnet på trening, og båter for mer øvede roerer som kan/skal brukes i forbindelse med regattaer.
l tillegg er det en del private båter som ikke skal brukes uten spesiell tillatelse fra eier.
l turregattaene benyttes stort sett innrigger da de tåler mer sjø.
De forskjellige båttyper er listet på side 21.
ÅRER
Årene er merket med båtens navn og skal brukes i den båten de hører hjemme. Årene er også merket med 1, 2 osv., og det viser hvor i båten årene hører hjemme. 1 hører til i baug, 2 neste posisjon bakover etc.
BÅTER
Båtene er merket med fargersystem som følger:
- Hvitmerkede båter - Nybegynnerbåter
- Blåmerkede båter er for viderekommende roere. Båter som kan benyttes når nybegynnerkurs er gjennomgått
- Gulmerkede båter skalkun benyttes i forbindelse med regattaer og regattatrening evt etter avtale med rosjefen.
- Sortmerkede båter Privateide båter som kun kan brukes av roklubbmedlemmer når spesiell tillatelse fra eier foreligger.
Båtene er merket med tape ytterst på riggerne.
- Rød og grønn tape på riggerne indikerer babord og styrbord side på båten og korresponderer med tilsvarende merke på årene. (Rødmerket åre går til rødmerket rigger/svivel)
Årene er merket med båtens navn og skal brukes i den båten de hører hjemme.