Kystroing - coastal rowing

Dobbel kystroingsbåt

Kystroerne setter kursen utover mot bølger og vind. Mens konkurranseroerne foretrekker flatt vann og lite vind - så ønsker de som sitter i kystrobåtene det motsatte. Her er det ikke bare å ro fort og ha god teknikk, men også å beherske de utfordringer været og sjøen kan gi.
Kystroing er en gren innen rosporten som er sterkt voksende. Roing på sjøen gir utfordringer både til å håndtere båt og værforhold. Det gir god trening og da det brukes robuste og stødige båter så tar det ikke lang tid før båtene beherskes.
For de som ønsker å konkurrere arrangeres det stadig flere konkurranser. Frankrike, Italia, England med kanaløyene har konkurrert i mange år.
FISA (det internasjonale roforbundet) har tatt opp kystroing – coastal rowing - som gren og det arrangeres nå VM. Her er det klubblag som konkurrerer, ikke land. I 2013 ble den holdt i Helsingborg med flere roere fra KristiansandKonkurransebanen er gjerne utformet som en triangel med totalt rodistanse på 6 km.
Det har vært mange forskjellige robåter som har vært brukt i de forskjellige landene. Nå er et kommet en standard som det konkurreres i internasjonalt.
Det er da egne kriterier for utforming av båtene, vekt, bredde, lengde etc. FISA har også laget et eget sikkerhetsreglement for coastalrowing. http://www.worldrowing.com/medias/docs/media_353155.pdf
Kristiansand roklubb har en singel (1x), en toer (2x) samt to firer med styrmann,(4x+) kystroingbåter. Disse er mye brukt og ros for det meste på sjøen. Odderøye og Bragdøye er vanlige mål når en går ut.
Kom gjerne og forsøk.

I nær fremtid vil vi sette opp en plan for andre mulige løp vi vil forsøke å være med på innen coastalroing.
Ta gjerne kontakt med Arvid 91340944