Distansemerker

Alle tur- og mosjonsroere kan få oppnå distansemerker i forskjellige valører alt avhengig av hvilken distanse som er rodd. Etter 10 år med gullmerker oppnås Roforbundets statuett som er et isfjell.
Det er også konkurranser mellom de forskjellige klubbene om distansepokalen.
Rotidsrommet er mellom 15.4 og 15. 10
Regler og statutter se forbundets hjemmeside:
http://roing.no/turogmosjonsroing/Sider/Distansemerket.aspx

Lykke til