Om roklubben

Klubbhuset.JPG

Gammel klubb i nye lokaler.
Kristiansand roklubb har et flott klubbhus på østsiden av Otra like ved E-18.
Klubbhuset er nytt og moderne og ble innvidd i 2005.
Kristiansand roklubb er en klubb som har lagt til rette for forskjellige former for roing.
Og det er plass til alle, enten det er elite – konkurransetrening, rolige turer på fjorden eller kanskje ei økt i treningsrommet. Mulighetene er mange og aktivitetene i klubben avspeiler at det er plass til alle typer medlemmer
Her er det båthaller som rommer alle typer båter. Konkurransebåter fra singelsculler til åtter. Treningsbåter og turbåter. Klubben har også to kystroingsbåter (firer med styrmann) som egner seg for røffere turer på sjøen. Klubben holder båter for medlemmene.
Treningsrommet er nok dominert av romasjoner, men det er noen apparater og vekter slik at det er gode muligheter for å holde formen ved like gjennom vinterhalvåret.
Klubbrommet brukes av medlemmer og leies ut til kurs og selskaper. Utleien er en av de viktigste inntektskildene for klubben. I forbindelse med klubbrommet er det et velutstyrt kjøkken.
Det er menneskene som skaper en klubb og dets aktiviteter. Derfor er Kristiansand roklubb en klubb hvor vi ønsker at alle medlemmer deltar i klubbens liv. Dette innebærer ikke bare å ro, men at en deltar i det sosiale liv i klubben, og i de aktiviteter som er nødvendig for at klubben skal fungere. Roklubben har ingen ansatte og er avhengig at frivillige tar et tak.