DAGLIG ETTERSYN AV BÅTER OG MATERIELL

Daglig stell
Daglig kontroll og stell av materialet skal innarbeides som en rutine for alle lag. Da tar det faktisk ingen tid. Hver roer skal være ansvarlig for sin plass og sikre seg at alt funksjonerer For det første er dette en betingelse for en vellykket tur- eller treningskveld. For det andre vil man dermed oppdage feil og skader før noe alvorlig skjer

Før roturen tar den enkelte en rask sjekk på sin plass for å forsikre seg om at alt er i orden og virker som det skal.
Sleiden må rulle fritt uten tilløp til fastkiling eller stopping. Akslinger må være rene, men velsmurt.
På fotbrettet undersøkes lisser, remmer og fester.
De skal tåle atskillelige kilos belastning når laget trekker opp til 10 harde. Kontroller at riggerne er skikkelig tilskrudd. Løse riggmuttere medfører ujevne krefter og påkjenning på båten foruten at man ikke får rodd skikkelig.
Svivelen skal være smurt med olje i lager eller både innvendig og utvendig. aksel. Den skal rotere lett.
Styrmannen sjekker flyndre, ror og styreliner
Det er minst like viktig på en styrmannløs båt hvor man også bør titte på styremekanismen.
Åreplasten smøres med syrefritt fett. ( På årelær bør det benyttes talg, da dette ikke gjør læret mykt)
Åren skal forøvrig være ren.

Etter roturen skal båten legges bort slik man ønsker å finne den igjen. Småting som er dukket opp eller skader som er oppstått under roingen må forsøkes å rettes opp etter roingen slik at båter er i orden til neste roer. Om det ikke kan bli gjort med en gang eller er det for komplisert rapporteres ette til materialforvalter evt trener slik at beskjed reparasjonen kan bli utført så snart som mulig.
Salt- og forurenset vann vil idet lange løp skitne til båten og tære på lakken. Etter bruk skal derfor båten spyles med ferskvann, og tørkes av med en klut.
Svivlene tørkes rene for overflødig fett

Før båten bringes på plass i hallen skal lokkene på for- og akterskott åpnes.
Svivelbøyler lukkes så de ikke skal slå ned i båten som ligger under og skade denne.
Er årene blitt fettet vaskes disse med en fille med White spirit.
Et fettet håndtak blir glatt og særlig vondt å holde i når det blir vått.
Det bør vaskes med varmt såpevann, eller sandskures. ( Vasking er å foretrekke om det er
fettete )