Politiattester

NIF, Norges Idrettsforbund, har pålagt alle ansatte og frivillige, som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
Dette blir fulgt opp av roklubben.
Kontaktperson for dette er Anne Mette Albert, mob.; 91612919. Alle nye ledere, trenere, medarbeidere, reiseledere etc bes å ta kontakt med Anne Mette.