Sjøveisregler og vikeplikt for roere

Vikeplikt og sjøveisregler for roere har vært uklare. Norges Roforbund har jobbet med saken, og laget en ny tekst som gjengir de viktigste reglene og gir noen generelle råd vedrørende vikeplikt og trafikkregler for roere.
Teksten er utarbeidet i samarbeid med eksperter på både navigasjon og jus. Roforbundet håper at denne teksten bidrar til å fjerne usikkerhet, og håper at den spres internt i roklubbene.
Hvis noen har kommentarer eller spørsmål ber vi om de sendes til Forbundskontoret, som vil videreformidle dem til rette vedkommende.
Se Norges roforbunds hjemmeside for retningslinjene:

http://roing.no/sikkerhet/Sider/default.aspx