Kontaktinformasjon Kristiansand Roklubb

Kontaktinformasjon for roklubben.

Generell kontaktinformasjon:
Adresse Roklubben: Kjøita 10, 4630 Kristiansand (Elvebredden Øst. )

mail. kontakt@roklubben.com

For utleie telefon 48098016.

Kontortid mandag kl 17.30-19 - spesielt med tanke på utleie.

TRENING:
Junior C/D: Dag-Erik Tvedt
Junior A/B, Senior/Elite: Janis Gailis ( 97506946 )
Tur og mosjon: Arvid Bentsen (91340944)

Nybegynner/kurs/ Arvid Bentsen (91340944)