Høstdugnad i Roklubben torsdag 3. november kl. 17:00

feiekost

Høsten er også dugnadstid. Statistisk sett dugnadsånden i Norge har vært svekket de siste årene. La oss i hvert fall styrke den i Roklubben og samles til felles dugnad torsdag 3. november kl. 17:00. Oppgavene fordeler vi ved oppmøte. Vel møtt!