Sikkerhetsforskrifter - gjennomgang

Roklubben har et eget reglement. og det bli gjennomgang av dette den 12. april. Foreldre og roere inviteres..

Styret