Ny samarbeidspartner vedr forsikring

http://www.vardia.no/spesialomraader/sport-og-idrett/norges-roforbund.aspx

Vardia

Roforbundets samarbeidspartner innen forsikring har sørget for bedre løsninger enn noen gang for forbundet, både når det gjelder egne forsikringer, såvel som lisensløsninger. Erfaringen det siste året har vist at Vardia gir konkurransedyktige tilbud, både til klubber og individuelle personer/familier.
Forsikring i samarbeid med idretten
Vardia har utarbeidet forsikringsprogram i samarbeid med forbundet og klubber på både individ og klubbnivå. I tillegg utarbeides tilpassede løsninger der det er behov for det.
Les mer om fordelene på Vardias sider :
http://www.vardia.no/spesialomraader/sport-og-idrett/norges-roforbund.aspx

Norges Roforbund anbefaler på det sterkeste en uforpliktende prat med Vardia for et evt tilbud - enten til deg og din familie eller din roklubb.