StyrereferaterReferater fra styremøter


Her legges referater fra styremøtene ut etter at de har blitt lest gjennom av styrets medlemmer. Dette kan noen ganger ta litt tid, men de legges ut så fort som mulig.

Dersom en har saker til styret kan styrets medlemmer kontaktes i forkant av møtet. Her er det hensiktsmessig å kontakte den som sitter med ansvaret for området saken gjelder. Liste over styrets medlemmer samt verv finnes på venstre side i menyen (NB! denne er for tiden utdatert, men skal oppdateres snarest!)
Datoene ovenfor er med forbehold om endringer og skrivefeil.


2018


Møte 18. september
Referat fra styremøte 18. september


2017


Møte nr. 1
Referat fra styremøte nr. 1 i 2017
Møte nr. 2
Referat fra styremøte nr. 2 i 2017
Møte nr. 3
Referat fra styremøte nr. 3 i 2017


2016


Møte nr. 1
Referat kommer
Møte nr. 2
Referat kommer¨
Møte nr. 3
Referat fra styremøte nr. 3 i 2016
Møte nr. 4
Referat fra styremøte nr. 4 i 2016
Møte nr. 5
Referat fra styremøte nr. 5 i 2016
Møte nr. 6
Referat fra styremøte nr. 6 i 2016
Møte nr. 7
Referat fra styremøte nr. 7 i 2016
Møte nr. 8
Referat fra styremøte nr. 8 i 2016
Møte nr. 9
Referat fra styremøte nr. 9 i 2016
Møte nr. 10
Referat fra styremøte nr. 10 i 2016
Møte nr. 11
Referat fra styremøte nr. 11 i 2016


2015


Møte nr. 1
Referat fra styremøte nr. 1 i 2015
Møte nr. 2
Referat fra styremøte nr. 2 i 2015
Møte nr. 3
Referat fra styremøte nr. 3 i 2015
Møte nr. 5
Referat fra styremøte nr. 5 i 2015


2014


Møte nr. 4
Referat fra styremøte nr. 4 i 2014
Møte nr. 6
Referat fra styremøte nr. 6 i 2014
Møte nr. 7
Referat fra styremøte nr. 7 i 2014
Møte nr. 8
Referat fra styremøte nr. 8 i 2014
Møte nr. 9
Referat fra styremøte nr. 9 i 2014
Møte nr. 10
Referat fra styremøte nr. 10 i 2014