Høst og sesongavslutning

Det er høst og ny vintersesong.
Rosesongen avsluttes den 16. oktober med markering kl 17.
Dugnaden i høst er torsdag 24.10 kl 17. Båtene ryddes vekk og lokalene gjøres klart for vintersesongen.
Nye treningstider for innetreningen er satt opp - se under trening.

Det meste av brygga tas opp i uke 42 for reparasjon i vinter. Litt mer tungvint, men håper det går.

I høst blir det også treningssamlinger. Mer info om dette senere