Angående styrereferater

Medlemmer som ønsker referat fra styret digitalt, kan sende en forespørsel på epost til svalbert at gmail dot com (erstatt "at" med "@" og "dot" med ".").