Loggføringen av rokilometer

Mange har ikke summert rodde distanser. Om en ønsker romerke så må dette gjøres snarest.
Hilsen Tur- og mosjonssjefen