ÅRSMØTE i ROKLUBBEN 12.FEBRUAR

Det er Årsmøte i roklubben 12.2 kl 19.
Saker og forslag til behandling på Årsmøtet må være styret i hende innen 29.jan.
Sakspapirer, beretninger etc legges ut på hjemmesiden i god tid på årsmøtet. Se under Styre og drift

Styret