ÅRSMØTE i ROKLUBBEN 12.FEBRUAR

Årsmøtesaker for årsmøte 2015. den 12.2.2015 i roklubben

Innkalling
Agenda
Årsberetning
Rosjefens rapport
Regnskap 2014 (Godkjent av revisor)
Valg
Budsjett

VedleggStørrelse
Aarsmøte-saksliste-12.02.2015.docx14.2 KB
Arsberetning 2014 for Kristiansand Roklubb-1.docx18.2 KB
Aarsrapport fra Rosjefen 2014.docx18 KB
Rapport fra Tur og Mosjon.docx12.41 KB
Balanserapport 2014.pdf38.24 KB
Kasserers rapport for 2014.pdf169.1 KB
Resultatrapport 2014.pdf38.14 KB
Revisjonsrapport 2015.pdf1.01 MB
Aarsmøte - aarsmøtereferat.pdf89.69 KB