Rokurs voksne

Har du lyst til å begynne å ro.
Mandag og onsdager har vi nybegynnerinstruksjon/trening kl 17-18.
Start; førstkommende mandag, 4. mai
Vi bruker kun stødige båter som ikke kan velte.
Rotøy. Vanlig vindtett treningstøy.
Velkommen til å forsøke en ny sportsgren.

Kontakt Arvid på 91340944 for mer info