Sesongavslutnig og dugnad

Den 21. oktober er det sesongavslutning i roklubben.
Det går mot mørkere kvelder og folk trekker inn. Slik er et også i roklubben. Det frister mer å trene inne. Sesongavslutningen markeres den 21.oktober.

28.oktober - Dugnad
Klubblokalene skal klargjøres for vintersesongen. Båter rigges ned og tilhenger skal innendørs.
Lokalene skal gås over, ryddes og rengjøres mer grundig enn den vanlige vasken. Still opp og delta.
Flott.