Daniel Pedersen er gått bort

Tidlig på femtitallet meldte Daniel og en kameratgjeng seg inn i Kristiansand Roklubb. Roingen ble hans store lidenskap. Han var med på klubbens glansperiode med flere lag som reiste rundt for å konkurrere. Daniels brødre Arne og Josef rodde også. Josef var en god terrengløper og dette dro Daniels lag god nytte av da han trente dem i kondisjon. Laget besto av Daniel Pedersen, Birger Jensen, Kåre Berntsen, Erling Tobiassen og cox Einar Andersen, og de tok i alt fem NM gull i firer fra 1954-1957. De mottok Kongepokal i 1956 under NM i Bergen.
Mens satsingen pågikk ble det bygget nytt klubbhus på Kjøita. Alt arbeidet ble utført på dugnad og tomta ble gravd ut for hånd. Daniel var sveiser av yrke og bidro med det han kunne med denne bakgrunnen. Han hadde også ansvar for å blande mørtel til grunnmur og gulv.
Da satsingen var over gikk Daniel inn i rollen som trener. Det er ikke tall på hvor mange unge roere som har fått sin oppfølging av Daniel. Han likte best lag båter, spesielt firer. Dette er roing for meg, sa han ofte, og henstilte til lagspillet som kreves. Han var nøye med å loggføre tider, slik at roerne kunne se sin utvikling. Han var ikke redd for å si sin mening. Undertegnede husker godt første gang han skulle trene oss. Han sa: »Jeg kan ikke fordra folk som kommer for sent.» Han hadde satt seg i respekt, og vi fulgte hans mange råd. Vi kommer til å huske hans mange gode historier og hans karismatiske sørlandske vesen.
Daniel var stolt da undertegnede kom inn på landslaget. Han hadde vært med å bygge opp en utøver til dette nivået.
Daniel satt mange år i styret i roklubben og var formann en periode. Etter mange års engasjement ble han æresmedlem. Daniel vil bli dypt savnet i roklubben. Han ble 87 år gammel. Våre tanker går først og fremst til hans kone Astrid og deres to barn Gaute og Helle med familie.
Vi lyser fred over Daniel Pedersens minne.
For Kristiansand Roklubb, Helge Tønnessen