Coastalrowing, Åpent norsk mesterskap flyttes til Lysaker

Hei coastalroere
Vi har sett på de som har vært interessert i ro regatta og det har kun vært Østlandslag med noen få unntak..
Vi fikk da en henvendelse om vi kunne være interessert i å flytte løpet til Oslo. Det har vært diskutert av de som er involvert vedrørende arrangementet i Krsand. Løpet er nå besluttet flyttet til Oslo/Lysaker, og det blir Christiania som vil være med å arrangere det i Oslo.
Årsak er som nevnt at pr i dag er det kun et par interessenter som har meldt sin interesse utenom Osloområdet. Da de har mange coastalroere og sannsynligvis vil få ennå flere med på løpene er det enighet om å flytte løpet dit. Info kommer i løpet dagen på CR sine hjemmesider. Håper dette også vil passe dere bedre.
Vi hadde to 4CX båter, men de ble jo ødelagt under en transport for et par uker siden, og det har gjort at vi samtidig ikke har 4x båter å tilby her nede.

Vi forsøker igjen om noen år her på Sørlandet.

Påmeldigsskjema, løpsinfo etc se:

http://christiania-roklub.no/coastal-2017/

Kontaktperson CR; Paul Bencze mobil: 90562926

epost: coastal@christiania-roklub.no