Treningshelg med besøk fra de sentrale strøk……

Helg 50.jpg

Denne helgen hadde vi besøk av Sebastian Baranzano som jobber som trener i Norges Roforbund. Han kom fredag og det ble gjennomført flere økter til og med søndagen. Relativ fine forhold på elva bidro også til at det ble rodd adskillige kilometre i minus 5, ikke noen isflak likevel så dette gikk fint.

Klubbens mangeårige elitetrener, Janis Gailis, har forlatt oss til fordel for rotrener jobb i Wales. Våre tre elite roere har selv høy motivasjon og de har holdt oppe treningsnivået på egenhånd. Men det er ønskelig med oppfølgning fra roforbundet med tanke på å bli kvalifisert til videre satsning i forbundets regi. Det må til med skal en tenke videre opp og frem.
I denne saken har klubben hatt kontakt med roforbundet og vi var nå så heldige at vi fikk besøk nå i uke 50. Det er i utgangspunktet Oda, Oskar og Mathilde som satser og som er i fokus når Seb (som han liker å kalle seg) kommer. Men Even og Syvert var også med litt og benyttet anledningen til å ro sammen med de andre. Total sette ble dette en super helg for alle innvolverte og da spesielt vårt eliteteam som var i fokus.

På spørsmål om hva han synes er Seb klar: ”Dette er meget bra, mye bedre nivå på trening og alt enn jeg trodde på forhånd.” Han forteller at han i utgangspunktet var godt klar over våre roeres prestasjoner men ikke helt visste hva som var nivå, instilling og treningsopplegg nå som trenerressurene på toppnivå ikke var tilstede. Derfor var dette en positiv opplevelse. Seb var begeistret og han kommer igjen i uke 4 for å følge opp videre. Dette lover godt.

Klubben er videre i dialog med roforbundet om elitesatsning, samarbeid og kobling opp mot kraftsenterressurene til forbundet. (Seb er ansatt som trener i kraftsenter).