Oda og Sebastian (trener) på robanen.

Oda og Sebastian (trener) på robanen.