Delegasjonen fra Kristiansand roklubb

Delegasjonen fra Kristiansand roklubb