Medlemskap - innmelding

Medlemskap innmelding
Vi ønsker alle som ønsker å ro evt trene i roklubben som medlemmer.
Vi har kun nedre aldersgrense på 12 år.

Som medlem av Roklubben kan du:

 Få muligheten til å komme i god form
 Benytte treningslokaler og materiellet gratis (båter, romaskiner, vekter osv) Eget nøkkelkort gir adgang 24/7
 Få gratis opplæring og veiledning i roing
 Delta på medlemskvelder
 Delta på regattaer
 Delta på langturer som arrangeres av KRK og andre roklubber
 Ha mulighet til rimeligere leie av klubb-lokalene.
 Være med i et sosialt fellesskap og bli kjent med nye mennesker

Roklubben drives av frivillige ubetalte medlemmer, og vi forventer derfor at du som medlem behandler utstyret forsiktig og deltar i dugnader og felles jobbing.

Vi ønsker deg velkommen i roklubben og håper du vil trives.

Medlemskap i KR koster 1600 kroner i året som ordinært medlem, og 1100 kroner som skoleelev/studentmedlem.
Det er mulig å tegne familiemedlemsskap; kr 2400. Passivt/støttemedlemskap koster kr. 200.
Egen nøkkelbrikke kr 100.
Eget innmeldingsskjema fylles ut (ligger i roklubben) og leveres kasserer eller en i styret.