Utfordrende bølger på Lysakerfjorden

Utfordrende bølger på Lysakerfjorden