Roklubben med på landsomfattende innsamlingskampanje

Retur av brukte mobiler

Kristiansand Roklubb vil i samarbeid med Telenor og Norges Idrettsforbund samle inn brukte mobiltelefoner i Norges største innsamlingskampanje. Vi vil i løpet av de neste ukene samle inn gamle og brukte mobiler. Med utgangspunkt i rokubben finner vi det naturlig å konsentrere oss om østsiden av Otra, men vi tar gjerne i mot mobiler fra hele byen. Det er bare å levere dem i kllubben på elvebredden. Hver mobil gir inntekt for klubben så alle bidrag mottas med takk.

Treningssamling og stor aktivitet i roklubben

I helga 1-3 april er det treningssamling i roklubben, med trening, testing og roing på vannet.
I tillegg til roere fra Kristiansand; Haakon Albert, Eirik Natskår, Joakim Bøhn, Daniel Bergli, Hanna G. Inntjore (Kristiansand RK), deltar Tine Schøyen (Stavanger RK), Dag-Erik Tvedt og Christina Augum (Bærum RK)og Kris Cato Tohn (Sandefjord RK).
Samlingen er en del av det som nå arrangeres av regionale kraftsentre hvor Kristiansand er en del av Kraftsenteret Vestfold,
Buskerud og Agder. Janis er primus motor for samlinga.

Endelig er brygga på vannet.

Bryggene er nå på plass. Selv om det er kaldt i vannet og det kommer drivis nedover elva så er det fullt mulig å starte rotreninger - og det har allerede vært flere båter på elva.Treningstidspunkter for de forskjellige gruppene settes opp nå - følg med på oppslag. Spesielle ønsker - ta kontakt med rosjefen.
Det er ennå kaldt i vannet, og det må tas hensyn til dette. Ta en titt på sikkerhetsreglementet.
Husk at når det er drivis på elva, og er det fort å skade båt og kjøl, så pass på.
Legg spesielt merke til det å ro i kald årstid.

Nytt styre i klubben.

På årsmøte 8. mars ble det valgt nytt styre. Det ble mye utskifting av styremedlemmene denne gangen. Avtroppende styremedlemmer takkes for god innsats.
Tidligere styre og årsmøtet har lagt et godt grunnlag i handlingsplaner og budsjetter, noe det er viktig å videreføre. Selv om det er budsjettert forsiktig så er det lagt opp til et overskudd og buffer for fremtidige uforutsatte utgifter.

En styrkeprøve utenom det vanlige

Løping i snø med høye kneløft er god og tung trening. Derfor ble vi enige på torsdagens løpetrening at vi skulle prøve oss litt uti skauen. Kursen ble satt mot jegersberg fra klubbhuset. I god driv bar det oppover mot Sødalsmyra og "Den omvendte båt". Med snø til langt over knærne ble det en styrkeprøve av dimensjoner, men opp skulle vi. Da vi endelig nådde toppen kunne vi puste lettet ut og nyte utsikten. Småkalde og stive i beina bar det ned til klubbhuset og en varm dusj. Da vi ankom klubbhuset etter 2,5 timer var vi rimelig tomme for krefter og energi.

Fortsettende årsmøte

Det innkalles til fortsettende årsmøte.
Tirsdag 8 mars, klokken 19.00
Saksliste: Valg.
Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater.
Kontakt valgkomiteens leder Valborg Homme tlf: 99592617

Gull til Joakim i Nordic Indoor Open!

På lørdag var det klart for vinterens store høydepunkt på ro maskin. Tidlig om morgenen kjørte 3 biler fra klubben østover med kurs for Horten. I tett snødrev ankom vi hallen hvor de store rekordene skulle settes.

Årsmøte

Innkalling til Årsmøte

Det innkalles herved til Årsmøte i Kristiansand Roklubb.
Sted: Klubbrommet
Når: Tirsdag 8 Februar, klokken 18.00.

Saker som ønskes tas opp på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.
Saksliste og andre nødvendige dokumenter blir lagt ut på klubbens internettside en uke før årsmøtet.
Vell møtt!

Hilsen Styret.

Vareopptelling

20 personer, klubbmedlemmer samt foreldre stillte til dyst da den årlige vareopptellingen
på Prix Gimlevang stod for tur.
Roklubben takker for innsatsen under dugnaden som førte
til 15.000,- kroner i klubbkassa.
Midlene kommer godt med i en alltid trengende klubbkasse.
Hilsen Styret.

GOD JUL

vinterdes2010..jpg

Det er snø og is på elva og
roforholdene er heller dårlige i øyeblikket,
men det er mange andre muligheter.
Både innetrening og skigåing er flotte alternativer.

Roklubben takker for året som er gått og ønsker
alle en god jul og et godt nyttår.

.

.
Brygger i vinteropplag!

Syndiker innhold