Havroing

Havroing
Klubben har en god aktivitet innen Hav- og Coastal roing og er en av de best utstyrte klubbene i Norge, når det gjelder båtmateriell på dette området.

Roklubben har 15 medlemmer som har rodd over Skagerak i flere typer båter. Se dette under egen fane
Vi har god kompetanse på dette feltet og kan bistå med råd om det er ønskelig.

Klubben har også tre medlemmer som har rodd over Atlanteren og også på dette feltet kan vi hjelpe til med råd og vink.

Klubbens coastalbåter er beregnet for kystroing, men de kan også brukes på lengre langturer da de tåler bølger og dårlig vær.

Med bruk av bevegelige seter i båten vil en kunne få utnyttet kreftene på en bedre måte. En er sterk i benmusklene, og over 60% av rotaket ligger i benbruken. Tradisjonsrobåter, sjekter etc er gode båter, men ved bruk av rullesete får en utnyttet kreftene på en mer effektiv måte.

Roklubben har  kompetanse vedrørende ombygging av rosjekter, og robåter til robåter med bevegelige seter. 

Ta kontakt med Arvid Bentsen, mob. 913 40 944 eller  Arvid Olsen, mob. 908 37 582 for mer informasjon.