I media

Roklubben ser på en bra mediadekning som viktig for en generell popularisering av rosporten, sponsorinntekter for både klubben og satsende utøvere, søknader om stipend for utvøre og allmenn kunnskapsformidling. Her prøver vi å samle noen referanser til materialet om oss i media, - hovedsakelig i nyhetsformidlende kanaler.

Skrevet i lokalpressen om ROING.

Hvis du finner noe om Kristiansand Roklubb eller våre medlemmer, som ikke er listet her, vennligst gi oss beskjed på "webmaster at roklubben dot com".