Oppgradering av kjøkken og klubblokaler

Det legges nå nytt gulv i klubbrommet. I tillegg er det nå satt inn nytt kjøkken og steameren er skiftet ut med en ny maskin. Vi håper at våre leietakere blir godt fornøyd med denne oppgraderingen.