Styre og ledelse

Bli så god du kan, sammen med oss.
ROKLUBBENS STYRET (2024/25)  Valgt på årsmøte mars 2024

Leder: Solveig Margrethe Roland Svendsberget

Nestleder: Signe Annette Sødal 

Kasserer: Matthias Pintsch

Styremedlem: Halvor Øygarden

Rosjef: Janis Gailis

Tur og mosjonsjef: Anderas Ryen

Materialforvalter: Arvid Bentsen

Ungdomsrepresentant:

TRENERE

Trenere coastal: Arvid Olsen mob. 908 37 582 og Arvid Bentsen mob. 913 40 944

Trenere junior: Halvor Øygarden og Janis Gailis mob. 975 06 946

UTLEIEADMINISTRASJON

Utleieansvarlig: Gordon Crowe 480 98 016

RÅDET (status Desember 2021)

Arvid Bentsen (æresmedlem og tidligere formann)

Tor Inge Lura (tidligere formann)

Klaus Søren Kristensen (tidligere formann)

Helge Tønnessen (tidligere formann)

Henry Bøhn (tidligere formann)

Dag Erik Tvedt (tidligere formann)

Alf Netland Helgeland (tidligere formann)

Jostein Senumstad (tidligere formann)

SENTRALE SAMARBEIDSPARTNERE