Årsmøte i Roklubben

Det. innkalles til Årsmøte i Roklubben torsdag 21.mars kl 18:30

Årsmøtesaker legges ut på hjemmesiden ca 2 uker før møtet. 

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet sendes styren innen 14.3.

Se Årsbertning  for 2018 her

mvh Styret