Årsmøte i roklubben AVLYST

 

Styret komme tilbake med ny dato!

Det innkalles til Årsmøte i roklubben torsdag 26.3. kl 18.

Forslag/saker til Årsmøtet må oversendes styret innen.10.3.

Underlag til Årsmøtet, sakspapirer, beretninger etc legges ut i god tid på hjemmesiden

Etter årsmøtesakenevil det bli enkel bevertning

Alle velkommen

Styret