Innkalling til årsmøte i Kristiansand Roklubb 2022 (6. April 2022 kl. 19.00)

Kjære medlemmer

Det innkalles herved til årsmøte i Kristiansand roklubb 6. April 2022 kl. 19.00 i roklubbens lokaler.

Agenda:

Årsmøtet skal ifølge roklubbens lov:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger og rapporter.
  5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. .
  6. Behandle innkomne forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta klubbens budsjett
  9. Behandle klubbens organisasjonsplan. Foreta følgende valg:                                                 

         a) Formann og Viseformann       

         b) øvrige medlemmer                                                                         

         c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf §12 pkt 9.

         d) 2 medlemmer til kontrollutvalg (tidligere revisorer)

         e) Representant til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

         f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Om du ikke er i byen under årsmøtet vil det være mulighet for å følge Årsmøtet digitalt, Link kommer i forbindelse med sakslisten. 

Fullstendig saksliste, samt relevante vedlegg vil bli lagt ut på roklubbens hjemmeside, www.roklubben.com senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret senest to uker før årsmøtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i Kristiansand roklubb