Innkalling til årsmøte i Kristiansand roklubb

Kjære medlemmer

 

Det innkalles herved til årsmøte i Kristiansand roklubb 7. mars 2023 kl. 19.00 i roklubbens lokaler.

Agenda:

  • Årsberetning, herunder rosjefens rapport
  •  Regnskap for 2022, herunder revisorenes rapport
  • Budsjett for 2023
  • Innkommende saker
  • Valg

Fullstendig saksliste, samt relevante vedlegg vil bli lagt ut på roklubbens hjemmeside, www.roklubben.com senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret senest to uker før årsmøtet.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Kristiansand roklubb