Årsmøte tirsdag 19.03.24 kl. 18:00

Kjære medlemmer

Det innkalles herved til årsmøte i Kristiansand roklubb 19. mars 2024 kl. 18.00 i roklubbens lokaler.

Agenda:

  • · Årsberetning
  • · Regnskap for 2023.
  • · Valg
  • · Budsjett for 2024
  • · Innkommende saker

Innkomne forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret senest en uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i Kristiansand roklubb