Treningstider

Alle er velkommen til å stikke innom på en trening for å ta en prat eller for å prøve å ro. I vintersesongen roingen foregår på en roergometer (klubben har 9 Concept 2 roergometre) og om våren, sommeren og høsten ror man på vannet.

Personer med handikap / rullestolbrukere er velkomne. Fremkommelighet i klubblokalene er god og etter nærmere avtale kan det være aktuelt å prøve en tur på vann også (fra og med midten av mai måned og til og med midten av september måned). 

Utenom disse tider kan medlemmene få et nøkkelkort og selv benytte seg av treningslokalet.

Hvis du ønsker mer informasjon, vennligst ta direkte kontakt med en av trenerne.     
Tur/Coastal     Arvid Bentsen, mob. 913 40 944 eller  Arvid Olsen, mob. 908 37 582

treningstide