Styre og ledelse

Bli så god du kan, sammen med oss.
ROKLUBBENS STYRET (2021/22)  Valgt på utsatt årsmøte våren 2021

Leder: Steinar Haakonseth (907 88 431)

Nestleder: Signe Annette Sødal 

Kasserer: Elisabeth Ramsdal

Sekretær: Halvor Øygarden

Rosjef: Jostein Senumstad

Tur og mosjonsjef: Anderas Ryen

Materialforvalter: Arvid Bentsen

Ungdomsrepresentant: Snorre Sund

TRENERE

Trenere coastal: Arvid Olsen mob. 908 37 582 og Arvid Bentsen mob. 913 40 944

Konsulent raceroing: Truls Albert

Trener Para: Gordon Crowe

UTLEIEADMINISTRASJON

Utleieansvarlig: Gordon Crowe 480 98 016

RÅDET (status Desember 2021)

Arvid Bentsen (æresmedlem og tidligere formann)

Garletta Jagars (tidligere formann)

Birger Jensen (tidligere formann)

Tor Inge Lura (tidligere formann)

Klaus Søren Kristensen (tidligere formann)

Johan Gerrard (tidligere formann)

Helge Tønnessen (tidligere formann)

Henry Bøhn (tidligere formann)

Dag Erik Tvedt (tidligere formann)

Alf Netland Helgeland (tidligere formann)

Jostein Senumstad (tidligere formann)

Truls Albert valgt av årsmøtet for 1 år)

Joakim Bøhn (valgt av årsmøtet for 1 år)

SENTRALE SAMARBEIDSPARTNERE