Utleielokalet

utleiebilde

LEIE AV LOKALER

Leie av lokaler hos Kristiansand Roklubb kommer inn under regler for arrangementer med inntil 50 personer, regler gitt av FHI:

a. Leietaker er å anse som ansvarlig arrangør for arrangementet som lokalet brukes til!

b. Roklubbens lokaler kan brukes med inntil 25 personer, forutsatt at arrangør overholde myndighetenes anbefalinger og restriksjoner.

c. Under arrangementet skal det holdes avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand. +

d. Arrangør plikter å oppbevare liste over deltakere på arrangementet i to uker etter gjennomføring. Fordi ansvarlig arrangør skal sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.

e. Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.

Med arrangement menes her andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

For mer info ta kontakt:

  • epost: kristiansandroklubb@gmail.com eller
  • telefon: 48 09 80 16

Klikk her for å se leiekalenderen

Klikk her for å se leiedetaljer og priser