Coastal roing

Coastalroing er roing i åpen sjø hvor en må takle bølger, strøm og vind. Coastalroing er ofte beskrevet som roingens mountainbike eller snowboard type utfordringer.
Båtene er kraftige og stødige, og de tåler både sjø og bølger. Coastalbåtene kan også brukes som begynnerbåter da de ikke kan velte og om ikke teknikken er 100% så går det fint å ro disse båtene.
Dette er de mest populære mosjonsbåtene i Kristiansand roklubb.

Klubben har både singel, dobbel og firer av coastaltypen.

Vil du forsøke dette? se treningstider under mosjonsrong. Vi gir full opplæring.

Det er etter hvert kommet en felles standard vedrørende båter og denne type roing er nå anerkjent som en konkurranseklasse innen FISA – det internasjonale roforbundet.

Coastalkapproing er en ny regattaform som er kommet for å bli. Det stiller mer krav til både teknikk og roferdigheter samt å takle felt med mange konkurrenter samtidig. I flere Europeriske land, Frankrike, Italia, Spania og ikke minst i noen av kanaløyene i Storbritannia har det vært populært i mange år. Spesielt kan en nevne Guernsey som har et meget stort coastalmiljø.
Danmark og Tyskland har også oppdaget coastalroing, og er de landene som har størst økning innen denne roformen.
Ennå er det få konkurranser i Norge, men det er arrangert Åpent Norsk mesterskap, samt at det i flere turløp åpnes for egne coastalklasser.
Danmark er også godt i gang med jevnlige konkurranser både i Københavnregionen og ved flere klubber på Jylland.

Det vurderes nå om Coastal skal bli OL-gren - muligens i 2024

En coastalkonkurranse er en konkurranse for klubblag. Det satses seriøst på denne sportsgrenen i flere klubber, og det trenes for å lykkes internasjonalt. Men samtidig er det også rom for de mosjonistene.

En coastalregattabane er mellom 4 - 6000 meter.  Det kan gjerne være en bane på 3000 meter, evt halve distansen, som skal ros to ganger. 
Starten foregår ved at båtene ligger på sjøen, og en har en start tilsvarende start i seilregattaer.
Det gis et signal tre minutter før start, deretter for 2 min og 1 min før start samt startsignal. En kan ha fart i båten i det starten går, men passering av startlinje før starten er gått medfører straffe/tilleggstid. Starten er en fellesstart med opptil 16 båter i heatet.
Baner er, oftest, laget som en trekant, med bøyer som skal rundes.

Målgang kan enten være på vann evt strandmålgang.
Ved strandmålgang ror en inn på stranda, hopper i land og løper ca 50 m før en krysser mållinjen. Ved mye bølger kan dette være en utfordring, men samtidig spennende for publikum...

En annen form for regatta er Beach sprint coastal regatta. Der starter en på stranda, løper til båten og ror en kort distanse for så å returnere til stranda og løpe til mål, ca 50 m. Her starter en to og to båter da det er cup oppsett.

Det er foreløpig flere regelsett en må forholde seg til når en skal delta i en coastalregatta, spesielt internasjonalt.

  • De internasjonale reglene fastsatt av FISA
  • Et nordisk appendix (Vedlegg) til de internasjonale reglene
  • Egne regler for hvert av de skandinaviske landene.

Det er flere tur- og mosjonsløp både i Norge og spesielt i Danmark som nå har egne coastalklasser.
Ved deltakelse internasjonalt må en sende innmelding via Norges Roforbund.