Klubb Skagerak - ro til Danmark

Klubb skagerakKLUBB SKAGERAK

Kristiansand roklubb har laget en egen klubb for de som har rodd over Skagerak, enten fra Norge til Danmark eller motsatt vei.

Det er satt opp vise retningsregler for de som ønsker å ro over – spesielt om en ønsker å blir medlem i klubben. Det er laget et eget bevis for de som har rodd og det kan fås kjøpt i klubben. 

Det er valgfritt hvilken vei det skal en skal ro, fra Norge til Danmark eller motsatt vei.

Den/de som skal ro må:

 • Det skal ros fra fastland til fastland. 
 • Være selvforsynt med mat, drikk og utstyr.
 • Ikke motta hjelp underveis
 • Navigere selv. Ha med og kunne bruke GPS, kompass (med lys), kart etc
 • Ha nødvendig sikkerhetsutstyr i båten som redningsutstyr, kommunikasjonsutstyr for eksempel VHF, nødraketter, øsekar, tau, lykt etc
 • Ha nødvendig reserveutstyr med for å kunne ro.
 • Nødvendig tøy, regn, vindtett, varmt.
 • Tenke gjennom alle alternativer og rutiner. Pauser, spising, drikke og toalettbruk.

Vi anbefaler:

 • minst 200km (ca 20 timer) før start for tilvenning
 • en nattroingsøkt for å at alt fungerer når det er mørkt
 • kun ferdigmat, matpakker, snaks, energibarer etc slik at det raskt kan spises underveis.
 • Dansk værtjeneste, DMI.dk De har gode kart for vær, strøm bølger etc for havområdene

Det er tillatt med sikkerhet/følgebåt, men det er ikke tillatt med hjelp, råd eller slep underveis. Navigasjonen skal foregå i robåten.

Klubb Skagerrak medlemmer:

Arvid Bentsen                                 2002, 2003, 2014
Helge Tønnessen                           2006, 2014
Frank Andersen                              1998
Klaus S. Kristensen                        1998
Svein Ove Ask                                 2001
Stein Hoff                                         2002
Bjørn Jordan                                    2002
Arnfinn Ekeberg                               2003
Arild Pedersen                                 2003
Rune Finsland                                 2006
Petter Jakobsen                              2006
Rene C Røyneland                          2014
Carina Marcussen Lund                  2014
Steinar Haakonseth                        2018
Karl M Hegelstad                            2023

Kontaktperson for Klubb Skagerak; Arvid Bentsen, 91340944 / arv-ben@online.no