Styre og ledelse

Bli så god du kan, sammen med oss.
ROKLUBBENS STYRET (2018/19)

Formann: Jostein Senumstad

Kasserer: Dag-Erik Tvedt

Rosjef: Jostein Senumstad

Tur og mosjonsjef: Arvid Olsen

Materialforvalter: Arvid Bentsen

Sekretær: Mathilde Sødal

Styremedlem: Oda Madland Aagesen

Styremedlem: Tor Aanen Kristensen

Ungdomsrepresentant: Syvert Senumstad

TRENERE

Trenere coastal: Arvid Olsen mob. 908 37 582 og Arvid Bentsen mob. 913 40 944

Trener raceroing: Janis Gailis, mob. 975 06 946

Konsulent raceroing: Truls Albert

UTLEIEADMINISTRASJON

Utleieansvarlig: Gordon Crowe 408 98 016

RÅDET (status Desember 2018)

Arvid Bentsen (æresmedlem og tidligere formann)

Garletta Jagars (tidligere formann)

Birger Jensen (tidligere formann)

Tor Inge Lura (tidligere formann)

Klaus Søren Kristensen (tidligere formann)

Johan Gerrard (tidligere formann)

Helge Tønnessen (tidligere formann)

Henry Bøhn (tidligere formann)

Oskar Sødal (valgt av årsmøtet for 1 år)

Tor Aanen Kristensen (valgt av årsmøtet for 1 år)

SENTRALE SAMARBEIDSPARTNERE