Utleielokalet

utleiebilde

LEIE AV LOKALER

Leie av lokaler hos Kristiansand Roklubb kommer inn under regler for private arrangementer i leide lokaler.

a. Leietaker er å anse som ansvarlig arrangør for arrangementet som lokalet brukes til!

b. Roklubbens lokaler kan brukes med inntil det antall personer som myndighetene bestemmer iht coronabestemmelser. Leietaker må derfor sørge for at det ikke er flere gjester enn de gjeldende lokale og nasjonale regler tillater! Disse reglene endres, og dette er arrangør/leietaker pliktig til å selv følge med på.

c. Under arrangementet skal ansvarlig leietaker forholde seg til de gjeldende smittevernregler i Kristiansand kommune og nasjonalt. Dette er leietaker ansvar!

 

Med arrangement menes her andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

For mer info ta kontakt:

  • epost: kristiansandroklubb@gmail.com eller
  • telefon: 48 09 80 16

Klikk her for å se leiekalenderen

Klikk her for å se leiedetaljer og nye priser fra 1. januar 2023