Årets ildsjelspris i Agder til Arvid B!

Fra venstre Stein, Arvid B, Arvid O, Oskar, Helge og Steinar

Bildet er fjernet.
Fra venstre Stein, Arvid B, Arvid O, Oskar, Helge og Steinar

Jeg ble lokket ned i klubben av Helge, men han sa det kun var for å ta i mot roere. Overraskelsen var stor da det dukket opp et helt kobbel med både roklubbmedlemmer, idrettsrepresentanter og media for å overrekke Årets ildsjelpris i Agder. Den deles ut av Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping. Årets ildsjelpris, nasjonalt blir delt ut på Idrettsgallaen i januar.

Takk til de som står bak dette, Det var hyggelig og flott å blir verdsatt på denne måten. Samtidig må alle som er med i klubben takkes for den innsatsen som legges ned på alle områder. Det gjør at det er en trivelig klubb å være i.

Takk Arvid