Åpent Norsk Mesterskap på roergometer 16. februar 2008 i Kristiansand

Startliste (generert mandag 11. februar 2008, MS Excel format, 154KB)