Historiske momenter

Roklubben sett fra E-18
Roklubblokaler på Tangen

Kristiansand Roklubb - noen historiske glimt
1936
13.mai 1937 ble klubben stiftet
Leif Schjørn ble valgt som første formann,
Klubben fikk tilhold på Tangen (Kongens Verft) ved elva.

1937
Allerede i 1937 drog 15-20 Kristiansandere til Horten. Kristiansand stillte med 3 lag og regattaens store overraskelse var da Kristiansandsroerne tok NM-pokalen i stilroing!
Det ble mye publisitet rundt roklubben den sommeren, og allerede i sept var klubben oppe i 45 medlemmer.
På årsmøtet 11. desember ble det besluttet klubbfarger og vimpelutforming.

1949
Sørlandets Rokrets opprettes 12.juni.med Rolf Lorentzen, KRK, som første formann.

1950
Det første kretsmesterskapet holdes i Arendal.

1952-56
Klubben hadde sin storhetstid i denne perioden. Det var stor aktivitet og mange som deltok i regattaer rundt om i Norge. Klubben høstet mange medaljer i denne perioden. Den siste Kongepokalen Kong Haakon delte ut fikk Kristiansand Roklubb i 1956.
1956
Roklubben måtte vike plass på Tangen pga omregulering av området til industri og næringstomter.

1957
Roklubben ble kåret til årets idrettsklubb under folkefesten 7. juni i Tresse i Kristiansand

1959
Nytt klubbhus ble ført opp på dugnad på tildelt tomt på Kjøita. (1,3 mål). Mye av den gamle hallen ble flyttet dit. Tegninger til et større klubbhus var godkjent, men ble aldri sluttført.
Dugnadsjobbingen tok all tid og krefter, og roaktiviteten stoppet opp. Lite rekruttering.

1959–70
Eiendoms- og grenseproblemer.
På grunn av kommunale uavklarte forhold med daværende og tidligere eiere på Kjøita, hadde klubben problemer med naboer og adkomst. Dette pågikk over mange år. Mye frustrasjon som gikk ut over det idrettslige.

1980–1990
Stadig usikkerhet i klubben vedr. nye planer, reguleringer og fremtidige muligheter.
Årlige regattaer mellom Sentralsykehuset og Eg. Det ble holdt innriggerstafetter mellom Kristiansand og Arendal. Fire lag byttet på å ro distansen.

1991
Utfylling av Elvebredden startet mens rotrening pågikk. Avstand til elva ble endret fra 20 m til 110 m.
Kommunen flyttet brygga og anla asfaltert vei mellom klubbhus og brygge. Dette førte til meget tungvinte treningsforhold, og det var vanskelig å holde på de yngste medlemmene.

1991 – 2000
Stadige utspill fra kommunen om muligheter for flytting til andre lokasjoner.
Vanskelige forhold med hensyn på trafikk/drenering/trening/sikkerhet.
Til tider lå klubben midt i et anleggsområde med store lastebiler kjørende forbi tett innpå klubbhuset. Mye støvplager. Ny adkomst ble bygget på dugnad for egne midler.
Sportslig har klubben lidd under forholdene. Lang avstand til elva førte til at flere ikke orket å bære/transportere båtene så langt ut og stadig måtte ha hjelp. Resultatet ble at mange sluttet.
Sikkerhetsmessig var forholdene utilfredsstillende.
Avstanden gjorde at det ble umulig å både ha øye med de som rodde og samtidig ha kontroll med det som foregikk i klubbhuset.

1997 – 1999
Roklubbmedlemmene Arvid Bentsen og Stein Hoff deltok i Atlantic Rowing Race som gikk fra Tenerife til Barbados. Diana og Stein Hoff rodde deretter alene over Atlanteren.

2003
Det ble vedtatt at roklubben får bygge på Elvebredden utenfor Telenorbygget.

2005-2008
Nytt klubbhus tas i bruk i 2005, og aktiviteten tar seg opp igjen. Gode treningsmuligheter og roforhold har ført til god rekruttering og en flott juniorgruppe.
I de siste årene har roklubben hatt både Helge Tønnesssen og Truls Albert som deltakere i forbundets elitegruppe.