Junior

Juniorene trener 2-5 dager i uken avhengig av alder og ambisjoner. Hvis du vil vite mer, kom innom Roklubben på Kjøita tirsdag eller torsdag kl. 17 eller se Treningstider på våre hjemmesider.

Anbefalt minimumsalder for å begynne med roing er mellom i 11-13 år. Det kan gjøres unntak hvis ungdommen er fysisk godt utviklet. For de yngste ungdommene er det anbefalt å delta også i andre idretter. Man kan meget godt kombinere roing med de fleste idrettene i de 2-3 første årene man har begynt med roing.

I Norge er det følgende aldersgrupper man kan konkurrerer i på regattaer og konkurranser på roergometer: 

  • Junior D 11-12 år
  • Junior C 13-14 år
  • Junior B 15-16 år
  • Junior A 17-18 år

Klassene bestemmes etter kalenderåret og ikke etter den reelle alderen til roeren, dvs. i 2019 er alle som er født i 2004 i Junior B klassen, selv om på konkurransetidspunktet kan noen fortsett være 14 år.

Et typisk treningsprogram for en uke i vinterperioden er:

  • Dag 1: Oppvarming med ergosykling eller løping 15 min.  + fysiske øvelser med eget kroppsvekt 30-45 min. + roing på romaskin 15-30 min. + tøyninger 10 min.
  • Dag 2: Løping, intervaller 4-5 x 5 min. eller rolig langdistanse 30-60 min. 
  • Dag 3: Sirkeltrening og ballspill i gymsal 90 min.
  • Dag 4: som Dag 1, men noe mer fokus på roteknikk på roergometer samt roing i høyere intensitet

Av og til avtaler vi ekstra trening i helgene for de som ønsker det.

De som trener hos oss synes at vi har et inkluderende og stimulerende miljø. VELKOMMEN.