Junior

Juniorene trener 2-5 dager i uken avhengig av alder og ambisjoner. Hvis du vil vite mer, kom innom Roklubben på Kjøita tirsdag eller torsdag kl. 17 eller se Treningstider på våre hjemmesider.

Ta gjerne også kontakt med trener Janis (mob. 97 50 69 46). 

Anbefalt minimumsalder for å begynne med roing er mellom i 11-13 år. Det kan gjøres unntak hvis ungdommen er fysisk godt utviklet. For de yngste ungdommene er det anbefalt å delta også i andre idretter. Man kan meget godt kombinere roing med de fleste idrettene i de 2-3 første årene man har begynt med roing.

I Norge er det følgende aldersgrupper man kan konkurrerer i på regattaer og konkurranser på roergometer: 

  • Junior D 11-12 år
  • Junior C 13-14 år
  • Junior B 15-16 år
  • Junior A 17-18 år

Klassene bestemmes etter kalenderåret og ikke etter den reelle alderen til roeren, dvs. i 2019 er alle som er født i 2004 i Junior B klassen, selv om på konkurransetidspunktet kan noen fortsett være 14 år.

Et typisk treningsprogram for en uke i vinterperioden er:

  • Dag 1: Oppvarming med ergosykling eller løping 15 min.  + fysiske øvelser med eget kroppsvekt 30-45 min. + roing på romaskin 15-30 min. + tøyninger 10 min.
  • Dag 2: Løping, intervaller 4-5 x 5 min. eller rolig langdistanse 30-60 min. 
  • Dag 3: Sirkeltrening og ballspill i gymsal 90 min.
  • Dag 4: som Dag 1, men noe mer fokus på roteknikk på roergometer samt roing i høyere intensitet

Av og til avtaler vi ekstra trening i helgene for de som ønsker det.

De som trener hos oss synes at vi har et inkluderende og stimulerende miljø. VELKOMMEN.

Ta kontakt (mob. 97506946, Janis)